Dịch vụ

Xe Limosine cao cấp chuyên tuyến Cát bà- Ninh Bình, Hạ Long

No ITINERARY DEPARTS ARRIVAL PRICE
1 NINH BINH - HAI PHONG 7:30 - 11:00 - 12:30 - 14:30 - 18:30 2,5 hours 350.000
2 NINH BINH - CAT BA 11:00 - 14:30 4 hours 450.000
3 NINH BINH - HA LONG 7:30 - 12:30 - 18:30 (Tuan Chau/ Bai Chay) 3.5 hours 400.000
4 NINH BINH - HON GAI 7:30 - 12:30 - 18:30 (Hon Gai) 3.5 hours 450.000
No ITINERARY DEPARTS ARRIVAL PRICE
1 CAT BA - NINH BINH 7:30 - 16:30 4 hours 450.000
2 NINH BINH - NINH BINH 8:30 - 13:30 - 19:30 2.5 hours 350.000
3 GOT - NINH BINH 8:30 - 13:30 - 18:30 3 hours 450.000
4 HẠ LONG(Hon Gai) - NINH BINH 7:00 - 12:00 - 18:00 3.5 hours 450.000
5 HẠ LONG(Bai Chay/ Tuan Chau) - NINH BINH 7:30 - 12:30 - 18:30 3.5 hours 400.000